אתה כאן
sideBarתורנות בתי מרקחת בטבריה PDF גרסת הדפסה דואר אלקטרוני

drugs

 

 

זקוקים בדחיפות לתרופות?! עיריית טבריה מעמידה לרשות התושבים את תורנות בתי המרקחת הפועלים בטבריה (כולל סופי שבוע וחגים)

 

כוננות ותורנות בתי מרקחת לחודש אפריל 2017

לתשומת לבכם: תורנות משמעה נוכחות בבית המרקחת. כוננות משמעה הזעקת הכונן במקרים דחופים לצורך הנפקת תרופות מרשם בלבד!
מרווח זמן להגעת הכונן ופתיחת בית המרקחת כשעה מרגע הפניה.

 

מיום שעה עד יום בשעה שם בית המרקחת כתובת טלפון
יום שבת  תורנות       
1.4.2017 10:00 1.4.2017 23:00 סופר פארם רח' הירדן - מול אגד 054-4833453
יום שבת             
1.4.2017 23:00 2.4.2017 06:00 סופר פארם רח' הירדן - מול אגד 054-4833453
יום ראשון            
2.4.2017 00:00 3.4.2017 05:00 רקתי, קופ"ח כללית רח' החשמונאים 050-6264550
יום שני           
3.4.2017 05:00 3.4.2017 08:00 מוקד 106 עיריית טבריה 106
3.4.2017 22:30 4.4.2017 08:00 פארמה טבריה רחוב העצמאות 3 050-7618921
יום שלישי          
4.4.2017 22:30 5.4.2017 08:00 קופ"ח מאוחדת רחוב אלחדיף 050-6617626
יום רביעי            
5.4.2017 22:30 6.4.2017 08:00 בית-מרקחת "רסקו" רח' אלחדיף 050-7258505
יום חמישי            
6.4.2017 22:30 7.4.2017 08:00 קופ"ח לאומית רח' יוחנן בן-זכאי 164 054-5336744
יום שישי תורנות       
7.4.2017 08:00 7.4.2017 21:00 סופר פארם רח' הירדן - מול אגד 052-7066668
יום שישי            
7.4.2017 21:00 8.4.2017 06:00 סופר פארם רח' הירדן - מול אגד 052-7066668
יום שבת תורנות       
8.4.2017 10:00 8.4.2017 23:00 סופר פארם רח' הירדן - מול אגד 052-7066668
יום שבת             
8.4.2017 23:00 9.4.2017 06:00 סופר פארם רח' הירדן - מול אגד 052-7066668
יום ראשון            
9.4.2017 00:00 10.4.2017 05:00 רקתי, קופ"ח כללית רח' החשמונאים 050-6264550
יום שני ערב חג פסח        
10.4.2017 05:00 10.4.2017 08:00 מוקד 106 עיריית טבריה 106
  תורנות       
10.4.2017 08:00 10.4.2017 21:00 סופר פארם רח' הירדן - מול אגד 054-4833453
יום שני            
10.4.2017 21:00 11.4.2017 06:00 סופר פארם רח' הירדן - מול אגד 054-4833453
יום שלישי תורנות       
11.4.2017 10:00 11.4.2017 23:00 סופר פארם רח' הירדן - מול אגד 054-4833453
יום שלישי            
11.4.2017 23:00 12.4.2017 06:00 סופר פארם רח' הירדן - מול אגד 054-4833453
יום רביעי חול המועד פסח        
12.4.2017 22:30 13.4.2017 08:00 קופ"ח לאומית רח' יוחנן בן-זכאי 164 054-5336744
יום חמישי            
13.4.2017 00:00 14.4.2017 05:00 רקתי, קופ"ח כללית רח' החשמונאים 050-6264550
יום שישי            
14.4.2017 05:00 14.4.2017 08:00 מוקד 106 עיריית טבריה 106
  תורנות       
14.4.2017 08:00 14.4.2017 21:00 סופר פארם רח' הירדן - מול אגד 052-7318648
יום שישי            
14.4.2017 21:00 15.4.2017 06:00 סופר פארם רח' הירדן - מול אגד 052-7318648
יום שבת תורנות       
15.4.2017 10:00 15.4.2017 23:00 סופר פארם רח' הירדן - מול אגד 052-7318648
יום שבת             
15.4.2017 23:00 16.4.2017 06:00 סופר פארם רח' הירדן - מול אגד 052-7318648
יום ראשון ערב חג שני של פסח תורנות      
16.4.2017 08:00 16.4.2017 21:00 סופר פארם רחוב הירדן - מול אגד 052-7787540
יום ראשון            
16.4.2017 21:00 17.4.2017 06:00 סופר פארם רחוב הירדן - מול אגד 052-7787540
יום שני תורנות       
17.4.2017 10:00 17.4.2017 23:00 סופר פארם רח' הירדן - מול אגד 052-7787540
יום שני            
17.4.2017 23:00 18.4.2017 06:00 סופר פארם רח' הירדן - מול אגד 052-7787540
יום שלישי            
18.4.2017 22:30 19.4.2017 08:00 קופ"ח לאומית רח' יוחנן בן-זכאי 164 052-4689458
יום רביעי          
19.4.2017 22:30 20.4.2017 08:00 קופ"ח מאוחדת רחוב אלחדיף 050-6617626
יום חמישי            
20.4.2017 00:00 21.4.2017 05:00 רקתי, קופ"ח כללית רח' החשמונאים 050-6264550
יום שישי            
21.4.2017 05:00 21.4.2017 08:00 מוקד 106 עיריית טבריה 106
  תורנות       
21.4.2017 08:00 21.4.2017 21:00 סופר פארם רח' הירדן - מול אגד 050-6414424
יום שישי            
21.4.2017 21:00 22.4.2017 06:00 סופר פארם רח' הירדן - מול אגד 050-6414424
יום שבת תורנות       
22.4.2017 10:00 22.4.2017 23:00 סופר פארם רח' הירדן - מול אגד 050-6414424
יום שבת             
22.4.2017 23:00 23.4.2017 06:00 סופר פארם רח' הירדן - מול אגד 050-6414424
יום ראשון        
23.4.2017 00:00 24.4.2017 05:00 רקתי, קופ"ח כללית רח' החשמונאים 050-6264550
יום שני           
24.4.2017 05:00 24.4.2017 08:00 מוקד 106 עיריית טבריה 106
24.4.2017 22:30 25.4.2017 08:00 פארמה טבריה רחוב העצמאות 3 050-7618921
יום שלישי          
25.4.2017 22:30 26.4.2017 08:00 קופ"ח מאוחדת רחוב אלחדיף 050-6617626
יום רביעי            
26.4.2017 22:30 27.4.2017 08:00 בית-מרקחת "רסקו" רח' אלחדיף 050-7258505
יום חמישי            
27.4.2017 22:30 28.4.2017 08:00 קופ"ח לאומית רח' יוחנן בן-זכאי 164 054-5336744
יום שישי תורנות       
28.4.2017 08:00 28.4.2017 21:00 סופר פארם רח' הירדן - מול אגד 052-7066668
יום שישי            
28.4.2017 21:00 29.4.2017 06:00 סופר פארם רח' הירדן - מול אגד 052-7066668
יום שבת תורנות       
29.4.2017 10:00 29.4.2017 23:00 סופר פארם רח' הירדן - מול אגד 052-7066668
יום שבת             
29.4.2017 23:00 30.4.2017 06:00 סופר פארם רח' הירדן - מול אגד 052-7066668
יום ראשון            
30.4.2017 00:00 1.5.2017 05:00 רקתי, קופ"ח כללית רח' החשמונאים 050-6264550
 
מפה תיירותית small_line_02 מסלולי טיול small_line_02 נופשים בחופים