אתה כאן חוק חופש המידע
sideBarחוק חופש המידע PDF גרסת הדפסה דואר אלקטרוני
ממונה על העמדת מידע לרשות הציבור : מנכ"ל עיריית טבריה


כתובת :
רחוב טבור הארץ, ת.ד. 508, טבריה
טלפון : 04-6739502
פקס : 04-6739629
דוא"ל אלקטרוני:

כתובת דואר אלקטרוני זאת מוגנת מפני spambots. יש להפעיל JavaScript על מנת לראות את הכתובת


מנכ"ל עיריית טבריה מונה על ידי ראש הרשות ומתוקף סמכותו, כממונה על העמדת מידע לרשות הציבור ע"פ חוק חופש המידע התשנ"ח - 1998.
כמו כן  מונה מנכ"ל העירייה ע"י ראש הרשות כממונה על תלונות הציבור  ע"פ חוק הרשויות המקומיות (הממונה על תלונות הציבור) התשס"ח - 2008.

חוק חופש המידע  קובע את זכותו של כל אזרח ותושב לקבל מידע מרשות ציבורית, בכפוף לסייגים שפורטו בחוק. הסייגים נועדו לשמור על זכויות מוגנות ואינטרסים ראויים כגון: בטחון המדינה, הגנת הפרטיות, הגנת סודות מקצועיים ומסחריים.  

החוק מפרט מי זכאי לקבל מידע, אילו סוגי מידע יש חובה או רשות למסור, פרטים בדבר תוכן המידע הנמסר, אופן הפעלת שיקול הדעת של הרשות הציבורית בבואה למסור מידע, וכן הוראות והנחיות בדבר נוהלי הגשת הבקשות והטיפול בהם. 

 

טופס בקשה להעמדת מידע לציבור

צו הארנונה 2014

צו הארנונה 2015

תמצית דו"חות כספיים

פרוטוקול ישיבות מועצה

צו הארנונה 2012

אגרת שירותי קבורה

  
מפה תיירותית small_line_02 מסלולי טיול small_line_02 נופשים בחופים