אתה כאן פניות הציבור
sideBarפניות הציבור PDF גרסת הדפסה דואר אלקטרוני

" מענה לכל פונה "

 

unknown male profile

מזכירה:

אתי ברוס
טלפון : 04-6739511
פקס : 04-6739599

 

 

הממונה על המחלקה לפניות הציבור הוא מנכ"ל העירייה פרג'י שמש.

המחלקה לפניות הציבור מתבססת על קשר הדוק ואינטנסיבי בינה לבין מחלקות הביצוע של העירייה בניסיון לפתור בעיות עירוניות המתעוררות אצל התושב.
המחלקה משמשת כערוץ קשר ישיר בין התושבים לבין העירייה, עובדיה ומחלקותיה.
המחלקה מהווה תהליך חשוב בתפיסה הניהולית המלווה את עיריית טבריה, לפיה התושב נחשב לגורם מרכזי ובעל השפעה על הפעילות העירונית.
כידוע,הרשות מופקדת על מגוון רחב של תחומים המשפיעים ישירות על התושבים.
פעולות אשר יתבצעו ע"י המחלקה לפניות הציבור נועדו לשפר את השירות,לתת מענה מהיר ויעיל לכל בעיה שמתעוררת אצל הציבור וליצירת קשר הדוק ורצוף בין הרשות לתושב.
המחלקה לפניות הציבור מתפקדת במסגרת לשכת ראש העיר ולה קשר ישיר עם ראש העיר.
מחד , המחלקה משמשת אחת הזרועות של ראש העיר ללימוד צורכי הציבור , מאידך ראש העיר נדרש להתערב בנושאים שונים , להביע דיעה ולהכריע בסוגיות שבמחלוקת.

מטרות ויעדים

  1. מתן שרות ופתרונות מיידיים לאזרח - "מענה לכל פונה"
  2. חיזור והידוק הקשר בין הרשות לאזרח
  3. איגום הפעילות של הרשות מול האזרח
  4. להכיר וללמוד את בעיות העיר דרך התושבים
  5. להכיר את מאפייני התושב הפונה לעירייה
  6. בניית אמון ויצירת קשר גומלין בין התושב לרשות העירונית
  7. קו פתוח – קשר ישיר בין נבחרי הציבור לתושב

ערוצי התקשרות

להלן ערוצי התקשורת העומדים לרשות התושבים ותהליך הטיפול בפנייה:

פניות בכתב באמצעות מכתב,פקס או אינטרנט, פניות בע"פ ופניות טלפוניות

arrow_left

כל הפניות מרוכזות ונסרקות באמצעות מערכת מחשב ותוכנה ייחודית arrow_left למחרת הגעת הפנייה ייצא מכתב אישור קבלתה לתושב הפונה arrow_left הפניה מועברת לטיפול המחלקה הרלוונטית ובמסגרת זמן ממוצע של כשבועיים מתקבלת התייחסות המחלקה לפניות הציבור. ובממוצע עד כשלושה שבועות מיום קבלת הפנייה יוצאת תשובה סופית לפונה
מאגר הפניות במערכת המחשב מאפשר למעצבי המדיניות העירונית ללמוד על בעיות וסוגיות שונות לפי חיתוכים סטטיסטיים ולאיתור בעיות חוזרות ונשנות.כך ניתן להיעזר במידע ככלי המסייע לעיצוב מדיניות עירונית כולל הקצאת כספים וקביעת סדרי עדיפויות. 
מפה תיירותית small_line_02 מסלולי טיול small_line_02 נופשים בחופים